AdresseBogø Hovedgade 44a, Bogø By, Denmark

Home


Bogø Kollegiet lukker desværre pr. 31. juli 2021

Hej!

Velkommen!

Et tilbud til unge som har brug for støtte til at tilegne sig viden og færdigheder således de, på lige fod med andre, kan fungere som selvstændig ung i uddannelse og i sidste ende blive selvforsørgende og i stand til at navigere i samfundet….

Værelser

sådan bor vi

Oliver bor her:

WhatsApp Image 2021-02-05 at 22.31.44

Optagelse og økonomi

Tag gerne kontakt for en uforpligtende dialog således dine behov og spørgsmål kan afklares.

Ønskes en ung indskrevet på Kollegiet tages kontakt, hvorefter §50 og handleplan sendes via sikkermail til daglig leder. Herefter holder vi et indskrivningsmøde hvor målsætning afklares og Bogø Kollegiet fremvises, således den unge kan få indtryk af hvad Kollegiet kan tilbyde ham eller hende.

Vi går ind for at der så tidligt som muligt forventningsafstemmes, således vi finder et fælles ståsted til gavn for den unge.

Bogø Kollegiet

Et tilbud til unge i uddannelse

Galleri

Vores Kollegie

Vil du have nyhedder?

Kontakt

Address Bogø Hovedgade 44a, Bogø By, Denmark